Soudal Eesti CX Karikasarja kinnitatud üldjuhend (.pdf) 

Soudal Eesti CX Karikasari 2019

2/3. kategooria 

Üldjuhend

1. KORRALDUS

Soudal CX Karikasarja 2019 (edaspidi ‘karikasari’) korraldajateks on MTÜ CX Eesti, koostöös Viljandi Rattaklubi, MTÜ Klubi Spordipartner, Jalgrattaklubi Velorõõm, MTÜ Raplamaa Rattaklubi KoMo, Spordiklubi Rakke, Äkke Suusaklubi ja Kalevi Jalgrattakooliga. Võistlused viiakse läbi vastavalt UCI CX määrustele, EJL 2019. a võistlusreglemendile ja „Soudal CX Karikasari 2019“ üldjuhendile.

 2. AEG JA KOHT

Soudal CX Karikasari 2019 koosneb seitsmest etapist:

22.09 Viljandi CX
29.09 Koidu CX
05.10 Elva CX
19.10 Rapla CX
26.10 Rakke CX
02.11 Narva CX
16.11 Tallinna CX

3. OSALEJAD

Soudal CX Karikasari 2019 viiakse läbi järgmiste vanuseklasside võistlejatele:

M/N8 - 2011-2012
M/N10 - 2009-2010
M/N12 - 2007-2008
M/N14 - 2005-2006
M/N16 - 2003-2004
M/NJ - 2001-2002
NU - 1997-2000
NE - 1996 ja varem sündinud
MU - 1997-2000
ME - 1996 ja varem sündinud
Seenior 1 - 1980-1989
Seenior 2 - 1970-1979
Seenior 3 - 1965-1969
Seenior 4+ - 1964 ja varem sündinud

Karikasarjas  saavad osaleda kõik soovijad, rahvusliku jalgrattaliidu (nt. EJL) litsents ei ole nõutud.

2. kategooria sõitudes (V ja VI start) osalevad EJL litsentsiga ratturid koguvad vastavalt üldarvestuse kohale EJL reitingupunkte CX arvestuses.

4. REGISTREERIMINE

Karikasarja etappidele registreerimine toimub läbi portaali iseteenindus.cxkarikas.ee

Tervele karikasarjale eelregistreerimine lõpeb 8.09.2019 kell 23.59.

Üksikutele etappidele eelregistreerimine lõpeb võistlusele eelneva kolmapäeva õhtul kell 23.59.

5. STARDIMAKSUD

Tervele karikasarjale eelregistreerimisel kehtivad järgmised stardimaksud:

M/N12 - 30 eurot
M/N14 - 60 eurot
M/N16 - 60 eurot
MJ/NJ - 90 eurot
M/NU, M/NE, Seeniorid - 150 eurot

Üksikutele etappidele eelregistreerimisel kehtivad järgmised stardimaksud:

M/N8 ja M/N10 - 0 eurot
M/N12 - 5 eurot
M/N14 - 10 eurot
M/N16 - 10 eurot
MJ/NJ - 15 eurot
M/NU, M/NE, Seeniorid - 25 eurot

Järelregistreerimisel ja kohapeal registreerimisel kehtivad järgmised stardimaksud (NB! Kohapeal saab registreerida ainult juhul, kui vastava sõidu maksimaalne lubatud osalejate arv (toodud 9. peatükis) ei ole ületatud!):

M/N8 ja M/N10 - 0 eurot
M/N12 - 15 eurot
M/N14 - 20 eurot
M/N16 - 20 eurot
MJ/NJ - 25 eurot
M/NU, M/NE, Seeniorid - 35 eurot

Kehtiva EJL-i treeneri- või kohtuniku litsentsiga võistlejatel stardimaks puudub. Registreerimiseks saata sooviavaldus koos kehtiva litsentsi numbriga aadressile info@cxeesti.ee.

 6. VÕISTLUSNUMBRID

Registreerimisel väljastatakse võistlejale: (1) võistlusnumbrite komplekt (seljanumber ja kaks õlanumbrit), ning (2) ajavõtukiip. Ajavõtukiip kinnitatakse ümber võistleja parema jala, vahetult kinga kohale, kiip väljapoole. Ajavõtukiip tuleb peale võistlust korraldajatele tagastada. Kiibi kaotamise korral tuleb võistlejal tasuda kiibi maksumus 20 eurot.

Igal karikasarja etapil väljastatakse võistlejatele uus võistlusnumbrite komplekt. Originaaldisainiga numbrite kasutamine on kohustuslik, muudelt võistlustelt pärinevate või ise joonistatud numbrite kasutamine on keelatud ning toob kaasa võistleja diskvalifitseerimise.

M/N8 ja M/N10 vanuseklassides ajavõtukiipe ei kasutata, kõik osalejad saavad võistlusnumbri numbriga ‘1’.

 7. STARDIJÄRJESTUSE MÄÄRAMINE

Karikasarja esimesel etapil kasutatakse võistlejate stardikoridoridesse paigutamisel  loosi meetodit - stardikohtunik tõmbab pakist numbriga  (0-9) kaardi ja kõik võistlejad, kelle stardinumbri viimane number vastab loositud numbrile, saavad valida omale stardipositsiooni. Järgnevatel etappidel toimub võistlejate stardikoridoridesse paigutamine vastavalt jooksvale karikasarja üldarvestusele.

 8. VÕISTLUSKESKUS

Võistluskeskused on avatud stardipaigas kell 9.00-16.00.
Võistkondade esindajate koosolek kohtunike kogu liikmete osavõtul toimub kell 10.00
võistluskeskuses. Numbrite väljastamine toimub alates kell 9.00 kuni 30 minutit enne
võistleja starti.

 9. AJAKAVA:

Tegevus

Kellaaeg

Võistlusklass

Kestus

Numbrite väljastamine

9.00-14.30

Esindajate koosolek

10.00

Rajaga tutvumine

10.00-10.55

I start (3. kategooria)

11.00

M/N8, M/N10 - max 60 osalejat

10 min

II start (3. kategooria)

11.20

M/N12 - max 60 osalejat

15 min

III start (3. kategooria)

11.45

M/N14 - max 60 osalejat

25 min

Autasustamine I

12.15

M/N12, M/N14

Rajaga tutvumine

12.15-12.30

15 min

IV start (3. kategooria)

12.30

M/N16 - max 60 osalejat

30 min

V start  - OPEN Mehed   põhisõit (2. kategooria)

13.15

MJ, MU, ME, samuti Seeniorid, kes tahavad sõita põhisõidus - max 100 osalejat

60 min

VI start - NAISED + SEENIORID
(2. kategooria)

14.30

NJ, NU, NE, Seenior 1-4+ - max 100 osalejat

40 min

Autasustamine II

15.30

M/NJ, NE, MU, ME, Seenior 1-4+


Täpne läbitavate ringide arv määratakse esimese ringi läbimiseks kulunud aja põhjal, arvestusega, et võitja lõpuaeg oleks võimalikult lähedal tabelis toodud võistluste kestusele.

 10. AJALIMIIT

Ringiga kinni püütud ratturid jätkavad oma võistlust ning lõpetavad võitjaga samal ringil. Kaotatud ringe tagasi sõitma ei pea, protokolli lisatakse võistleja poolt läbimata jäänud ringide arv.

 11. TEHNILISED ERITINGIMUSED

I start (M/N8 ja M/N10) -  ratta- ja rehvipiirangud puuduvad.
II start (M/N12) -  ratta- ja rehvipiirangud puuduvad.
III start (M/N14) - erandkorras on lubatud startida MTB rattaga, seda vaid juhul kui kasutatakse rehve laiusega kuni 35 mm.
IV start (M/N16) - lubatud on rattakrossi- (CX) või maanteeratas, millel all rehvid laiusega kuni 33 mm.
V start (OPEN Mehed põhisõit: MJ, MU, ME, Seeniorid) - lubatud on rattakrossi- (CX) või maanteeratas, millel all rehvid laiusega kuni 33 mm.
VI start (NAISED+SEENIORID: NJ, NU, NE, Seenior 1-4+) - lubatud on rattakrossi- (CX) või maanteeratas, millel all rehvid laiusega kuni 33 mm.

Etappidel kontrollitakse rehvil oleva tootjapoolse tähistuse vastavust etteantud piiridele (vastavalt vanuseklassile siis kas kuni 33 või kuni 35 mm), rehvide laiust kohapeal füüsiliselt ei mõõdeta. Kohapeal on olemas rehvide mõõtmiseks vajalikud kaliibrid, kui keegi soovib testida oma rehvilaiuse vastavust UCI normidele.

12. KARIKASARJA PUNKTIARVESTUS

Karikasarja üldarvestuses ei osale M/N8 ja M/N10 vanuseklasside võistlejad. Nendes vanuseklassides ühelgi karikasarja etapil paremusjärjestust ei selgitata, kõik võistlejad saavad lõpetades väikse auhinna või meene.

OPEN Mehed põhisõidus osalevad Seenioride vanuseklasside võistlejad osalevad karikasarja üldarvestuses ME vanuseklassis.

 Karikasarja üldarvestuse punkte jagatakse iga sõidu absoluutarvestuse põhjal, kasutades alltoodud tabelit.

 1. koht - 100 p
2. koht - 99 p
3. koht - 98 p
4. koht - 97 p
5. koht - 96 p
6. koht - 95 p
7. koht - 94 p
8. koht - 93 p
9. koht - 92 p
10. koht - 91 p

100. koht - 1 p
101+ koht - 0 p

Karikasarja üldparemusjärjestuse arvutamisel liidetakse võistleja kuus suurimat sarja etappidelt teenitud punktisummat. Võrdsete punktide korral arvestatakse etapivõitude arvu. Juhul kui võitude arv on võrdne, siis järgmisena arvestatakse paremuselt järgnevate kohtade arvu. Kui ka niiviisi on kogutud punktide arv võrdne, siis määrab lõpliku paremusjärjestuse võistleja koht viimasel karikasarja etapil (16.11.2018 Tallinna CX).

13. AUTASUSTAMINE

Igal etapil autasustatakse iga stardi vanuseklassi parimaid vastavalt etapi juhendile.
Igal etapil autasustatakse OPEN Mehed põhisõidu (V start) üldjärjestuse seitset parimat
rahalise auhinnaga (vastavalt 70, 50, 40, 30, 25, 20, 15 EUR).

Igal etapil autasustatakse VII stardi naiste üldjärjestuse (NJ, NU ja NE ühisarvestus) seitset parimat
rahalise auhinnaga (vastavalt 70, 50, 40, 30, 25, 20, 15 EUR).

Soudal Eesti CX Karikasarja kokkuvõttes autasustatakse vanuseklasside kolme
parimat medaliga, lisaks esemelise või rahalise auhinnaga.

Karikasarja kokkuvõttes auhinnalisele kohale tulnud võistlejat autasustatakse, kui:
i. võistleja on saanud tulemuse kirja vähemalt viielt Karikasarja etapilt
ii. vastavas vanuseklassis on kogu Karikasarja vältel vähemalt ühel etapil osalenud ja tulemuse kirja saanud viis või enam vastava vanuseklassi võistlejat.

Soudal Eesti CX Karikasarja autasustamine toimub 16. novembril Tallinnas.

Auhinnarahad karikasarja kokkuvõttes jagunevad järgmiselt (kokku 1240 EUR):

 

I koht

II koht

III koht

M-Eliit

175€

125€

75€

N-Eliit

75€

50€

40€

M-U

125€

100€

75€

N-U

50€

35€

25€

M-J

40€

25€

20€

N-J

40€

25€

20€

M-16

30€

20€

10€

N-16

30€

20€

10€

 

 

 

 

M-14

Karikas

Karikas

Karikas

N-14

Karikas

Karikas

Karikas

M-12

Karikas

Karikas

Karikas

N-12

Karikas

Karikas

Karikas

MSen1

Karikas

Karikas

Karikas

MSen2

Karikas

Karikas

Karikas

MSen3

Karikas

Karikas

Karikas

MSen4

Karikas

Karikas

Karikas


14. MUU INFO

Igale sarja etapile koostatakse võistlusjuhend, kus kirjeldatakse võistluse läbiviimise detailseid asjaolusid (võistluskeskuse asukoht, korralduskomitee ja kohtunike andmed, auhinnad, muu tehniline informatsioon jne.)


Soudal CX sarja administraatorid on Kaspar Tamm, mob. +37256901994 kaspar.tamm@hotmail.com ja Lauri Peil, mob. +37256566427, lauri@cxeesti.ee.