CX Karikasari 2023

2/3. kategooria

Üldjuhend


1. KORRALDUS

CX Karikasarja 2023 (edaspidi ‘karikasari’) korraldajateks on MTÜ CX Eesti, koostöös Viljandi Rattaklubi, Austa Rattaklubi, MTÜ Raplamaa Rattaklubi KoMo, Spordiklubi Rakke ja Kalevi Jalgrattakooliga. Võistlused viiakse läbi vastavalt UCI CX määrustele, EJL 2023. a võistlusreglemendile ja „CX Karikasari 2023“ üldjuhendile.


2. AEG JA KOHT

CX Karikasari 2023 koosneb viiest etapist:

24.09 Viljandi CX

30.09 Rapla CX

01.10 Tallinn CX

07.10 Elva CX

28.10 Rakke CX


3. OSALEJAD

CX Karikasari 2023 viiakse läbi järgmiste vanuseklasside võistlejatele:

M/N8 - 2016-2017
M/N10 - 2014-2015
M/N12 - 2012-2013
M/N14 - 2010-2011
M/N16 - 2008-2009
M/NJ -     2006-2007
NE - 2005 ja varem sündinud
ME - 2005 ja varem sündinud
Sen 1 (M19-34, M 35-39) - 1985-2004 (Ühine arvestus)
Sen 2 (M40-44, M 45-49) - 1975-1984 (Ühine arvestus)
Sen 3 (M 50-54) - 1970-1974 
Sen 4+ (M 55-59 +) - 1969 ja varem sündinud (Ühine arvestus)

Karikasarjas saavad osaleda kõik soovijad, rahvusliku jalgrattaliidu (nt. EJL) litsents ei ole nõutud.

2. kategooria sõitudes (V ja VI start) osalevad EJL litsentsiga ratturid koguvad vastavalt üldarvestuse kohale EJL reitingupunkte (CX arvestuses).


4. REGISTREERIMINE

Sarjaülene eelregistreerimine kestab kuni 20.09.2023 kella 23:59ni.

Üksikutele etappidele eelregistreerimine lõpeb võistlusele eelneva kolmapäeva õhtul kell 23.59.


5. STARDIMAKSUD

Sarjaülene registreerimine toimub 01.09.2023-20.09.2023 kella 23:59ni.
Sarjale / etapile eelregistreerimisel kehtivad järgmised stardimaksud:

Eel. Registreerimine

Üksikule Etapile eel. reg. hind

Sarja etapi reg. hind

Kogu sari summa

M/N8    

0€

0€

0€

M/N10              

0€

0€

0€

M/N12

12€

11€

55€

M/N14        

17€

16€

80€

M/N16                            

17€

16€

80€

MJ/NJ              

22€

21€

105€

M/NE, Seeniorid

30€

29€

145€


Järelregistreerimisel ja kohapeal registreerimisel kehtivad järgmised stardimaksud (NB! Kohapeal saab registreerida ainult juhul, kui vastava sõidu maksimaalne lubatud osalejate arv (toodud 9. peatükis) ei ole ületatud!):

Kohapeal registreerimine / etapil

Summa

M/N8

0

M/N10

0

M/N12

20€

M/N14

25€

M/N16

25€

MJ/NJ

25€

M/NE, Seeniorid

35€


Kehtiva EJL-i treeneri- või kohtuniku litsentsiga võistlejatel stardimaks puudub. Võistlusele registreerimiseks saata sooviavaldus koos kehtiva litsentsi numbriga aadressile info@cxeesti.ee.  


6. VÕISTLUSNUMBRID


Registreerimisel väljastatakse võistlejale: (1) võistlusnumbrite komplekt (seljanumber ja kaks õlanumbrit), ning (2) ajavõtukiip. Ajavõtukiip kinnitatakse ümber võistleja parema jala, vahetult kinga kohale, kiip väljapoole. Ajavõtukiip tuleb peale võistlust korraldajatele tagastada. Kiibi kaotamise korral tuleb võistlejal tasuda kiibi maksumus 60 eurot.


CX Karikasari 2023 võistlustel kasutatakse hooajanumbreid, st. iga võistleja saab esmasel registreerimisel numbrikomplekti, mis kehtib kõikidel järgnevatel etappidel. Numbrikomplekti hävimise või kaotamise korral saab võistleja lunastada sekretariaadist duplikaat-komplekti maksumusega 5 EUR.


Originaaldisainiga numbrite kasutamine on kohustuslik, muudelt võistlustelt pärinevate või ise joonistatud numbrite kasutamine on keelatud ning toob kaasa võistleja diskvalifitseerimise.


M/N8 ja M/N10 vanuseklassides ajavõtukiipe ei kasutata, kõik osalejad saavad võistlusnumbri numbriga ‘1’.  


7. STARDI KORRALDUS JA STARDIJÄRJEKORRA MÄÄRAMINE 

Võistlejate starti kutsumise järjekorra aluseks on UCI CX reeglid. Esimesel etapil toimub võistlejate stardikoridori kutsumine loosi alusel. Järgmistel etappidel võetakse aluseks sarja punktiarvestus.

8. VÕISTLUSKESKUS

Võistluskeskused on avatud stardipaigas kell 9.00-16.00.

Võistkondade esindajate koosolek kohtunike kogu liikmete osavõtul toimub kell 10.00 võistluskeskuses. Numbrite väljastamine toimub alates kell 9.00 kuni 30 minutit enne võistleja starti.


9. AJAKAVA:

Numbrite väljastamine 9.00-14.30

Esindajate koosolek 10.00

Rajaga tutvumine 10.00-10.55

I start - 11:00 M/N8, M/N10 (3. kategooria)  - max 60 osalejat 10 min

II start - 11:20 M/N12 (3. kategooria)  - max 60 osalejat 15 min

III start - 11:45 M/N14 (3. kategooria)  - max 60 osalejat 25 min

Autasustamine I - 12:15 M/N12, M/N14

Rajaga tutvumine 12.15-12.30 15 min

IV start - 12:30 M/N16 (3. kategooria) - max 60 osalejat 30 min

V start - 13:15 OPEN Mehed põhisõit (2. kategooria) MJ, ME, samuti Seeniorid, kes tahavad sõita põhisõidus - max 100 osalejat 60 min

VI start - 14:30 - Seenior 1-4+ (2. kategooria) - max 100 osalejat 40 min

VII start - 14:31 - NAISED (NJ, NE) 40min

Autasustamine II - 15:30 M/N16, M/NJ, NE, ME, Seenior 1- 4+

Alates III stardist määratakse täpne läbitavate ringide arv kahe esimese ringi läbimiseks kulunud keskmise ringiaja põhjal, arvestusega, et võitja lõpuaeg oleks võimalikult lähedal tabelis toodud võistluste kestusele.10. AJALIMIIT

Ringiga kinni püütud ratturid jätkavad oma võistlust ning lõpetavad võitjaga samal ringil. Kaotatud ringe tagasi sõitma ei pea, protokolli lisatakse võistleja poolt läbimata jäänud ringide arv.


11. TEHNILISED ERITINGIMUSED

I start (M/N8 ja M/N10) - ratta- ja rehvipiirangud puuduvad.

II start (M/N12) - ratta- ja rehvipiirangud puuduvad.

III start (M/N14) - erandkorras on lubatud startida MTB rattaga, seda vaid juhul kui kasutatakse rehve laiusega kuni 35 mm.

IV start (M/N16) - lubatud on rattakrossi- (CX) või maanteratas, millel all rehvid laiusega kuni 33 mm.

V start (OPEN Mehed põhisõit: MJ, ME, Seeniorid) - lubatud on rattakrossi- (CX) või maanteratas, millel all rehvid laiusega kuni 33 mm.

VI start (SEENIORID: Seenior 1-4+) - lubatud on rattakrossi- (CX) või maanteratas, millel all rehvid laiusega kuni 33 mm.

VII start (NAISED: NJ, NE) - lubatud on rattakrossi- (CX) või maanteratas, millel all rehvid laiusega kuni 33 mm.

Etappidel kontrollitakse rehvil oleva tootjapoolse tähistuse vastavust etteantud piiridele (vastavalt vanuseklassile siis kas kuni 33 või kuni 35 mm), rehvide laiust kohapeal füüsiliselt ei mõõdeta. Kohapeal on olemas rehvide mõõtmiseks vajalikud kaliibrid, kui keegi soovib testida oma rehvilaiuse vastavust UCI normidele.
12. KARIKASARJA PUNKTIARVESTUS

Karikasarja üldarvestuses ei osale M/N8 ja M/N10 vanuseklasside võistlejad. Nendes vanuseklassides ühelgi karikasarja etapil paremusjärjestust ei selgitata, kõik võistlejad saavad lõpetades väikse auhinna või meene.


OPEN Mehed põhisõidus osalevad Seenioride vanuseklasside võistlejad osalevad karikasarja üldarvestuses ME vanuseklassis.


Karikasarja üldarvestuse punkte jagatakse iga sõidu absoluutarvestuse põhjal, kasutades alltoodud tabelit.

1. koht - 100 p
2. koht - 99 p
3. koht - 98 p
4. koht - 97 p
5. koht - 96 p
6. koht - 95 p
7. koht - 94 p
8. koht - 93 p
9. koht - 92 p
10. koht - 91 p

100. koht - 1 p
101+ koht - 0 pKarikasarja üldparemusjärjestuse arvutamisel liidetakse võistleja kõigi sarja etappidelt teenitud punktisumma. Võrdsete punktide korral arvestatakse etapivõitude arvu. Juhul kui võitude arv on võrdne, siis järgmisena arvestatakse paremuselt järgnevate kohtade arvu. Kui ka niiviisi on kogutud punktide arv võrdne, siis määrab lõpliku paremusjärjestuse võistleja koht viimasel karikasarja etapil (28.10.2023 Rakke CX).


13. AUTASUSTAMINE

  • Igal etapil autasustatakse iga stardi vanuseklassi parimaid vastavalt etapi juhendile.
  • Igal etapil autasustatakse V stardis üldjärjestuse seitset parimat rahalise auhinnaga (vastavalt 70, 50, 40, 30, 25, 20, 15 EUR).
  • Igal etapil autasustatakse VI stardis üldjärjestuse seitset parimat naist rahalise auhinnaga (vastavalt 70, 50, 40, 30, 25, 20, 15 EUR).
  • CX Karikasarja kokkuvõttes autasustatakse vanuseklasside kolme parimat medaliga, lisaks esemelise ja/või rahalise auhinnaga.


Eritingimus: Karikasarja kokkuvõttes auhinnalisele kohale tulnud võistlejat autasustatakse, kui:

a) võistleja on saanud tulemuse kirja vähemalt viielt Karikasarja etapilt

b) vastavas vanuseklassis on kogu Karikasarja vältel vähemalt ühel etapil osalenud ja tulemuse kirja saanud viis või enam vastava vanuseklassi võistlejat.


CX Karikasarja autasustamine toimub 28. Oktoobril Rakkes.

 d14. MUU INFO

Igale sarja etapile koostatakse võistlusjuhend, kus kirjeldatakse võistluse läbiviimise detailseid asjaolusid (võistluskeskuse asukoht, korralduskomitee ja kohtunike andmed, muu tehniline informatsioon)


CX Karikasarja kontaktid:

MTÜ CX Eesti Lauri Peil, info@cxeesti.ee 

Viljandi CX - Kristjan Kivistik, mob. +372 5326 8863, kristjan.kivistik@rattaklubi.ee
Rapla CX - Ain Täpsi, mob. +372 5094 888, ain@rmw.ee
Rakke CX - Enno Eilo, mob. +372 5153228, ennoeilo@gmail.com
Elva CX - Caspar Austa, mob. +3725184892, info@austa.ee
Tallinna CX - Jaanus Prükkel, mob. +3725031960, jaanus.prykkel@gmail.com